Rate hiện tại

Mô tả gói / Quốc gia Thu nhập trên 1000 lượt xem
Máy tính để bàn Điện thoại di động / máy tính bảng
Việt Nam 300.000đ 300.000đ
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào 200.000đ 200.000đ
Myanmar 200.000đ 200.000đ
Indonesia 200.000đ 200.000đ
Philippines 200.000đ 200.000đ
Campuchia 200.000đ 200.000đ
Thái Lan 200.000đ 200.000đ
Singapore 200.000đ 200.000đ
Malaysia 200.000đ 200.000đ

Rate hiện tại: 550.000đ/1000 view, 1IP/24h. Min rút tối thiểu 100.000đ về ví MoMo. Duyệt hàng ngày. Hệ thống tự động tối ưu tăng thêm 50% doanh thu của bạn bằng phương pháp Link dự phòng (link rút gọn của bên thứ 3). Xem chi tiết tại đây: https://link68.net/link-du-phong